BĂNG DÍNH CHỐNG TRƠN TRƯỢT HÀNG 3M SAFETY WALK610, 370,250…